Vector con chuột vàng in lịch tết

Vector con chuột vàng in lịch tết
ID hình ảnh: 3770

Độ phân giải: 300dpi

Kích thước: 917MB

Chế độ màu: CMYK

 

Điểm ảnh: 6024 x 3543px

Định dạng: PSD (Photoshop CS5)

Đã xuất bản: 2019/01/05

Giá: $10.00

Bản quyền: stockanh.net

Tải xuống: 1

http://vectorstockvn.com/items/chuot-vang-2020-file-thiet-ke-lich-tet/

Purchase

1 Sales

Share Now!