Chuột vàng đón tết

Chuột vàng đón tết
ID hình ảnh: 3731

Độ phân giải: 300dpi

Kích thước: 81MB

Chế độ màu: CMYK

 

Điểm ảnh: 6340x 5390 px

Định dạng: PSD (Photoshop CS5)

Đã xuất bản: 2019/01/08

Giá: $15.00

Bản quyền: stockanh.net

Tải xuống: 2

http://vectorstockvn.com/items/file-lich-tet-2020/

Purchase

2 Sales

Share Now!